Kiếm Vương Triều: Cửu Cảnh Trường Sinh

Sword Dynasty: Messy Inn (2020)

N/A Trung Quốc 2020 1

Nội dung phim

Kiếm Vương Triều: Cửu Cảnh Trường Sinh – Sword Dynasty: Messy Inn kể về Đàm Vương đánh đâu thắng đó, liên kết lực lượng, thôn tính các nước. Hắn đi đến đâu, xác người khắp nơi, đất đai khô cằn, dân chúng lầm than, oán than vang vọng. Một nhóm sĩ binh trong ngoài triều đình tập hợp thành liên minh phản Đàm, lập ra “chiếu thư bí mật” liên quan đến sống chết, thề sẽ lật đổ Đàm Vương trả lại thái bình cho thiên hạ.

Hãy xem phim để cảm nhận...

Bình Luận Facebook